W okresie pandemii COVID-19, w znacznej mierze ograniczono wizyty lekarskie oraz operacje polepszające stan zdrowia. Zamknięto też uzdrowiska i wstrzymano na jakiś czas wszystkie zabiegi rehabilitacyjne. I tu pojawia się pytanie: jak można walczyć o swoje zdrowie w takich warunkach? Pomocny w podobnych problemach jest Rzecznik Praw Pacjenta (RPP), który dba o przestrzeganie podstawowych przywilejów przysługujących leczącej się osobie.

Rzecznika Praw Pacjenta – charakterystyka

Omawiane stanowisko, w odróżnieniu od Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, nie zostało zagwarantowane w Konstytucji. Stworzono je dopiero w 2009 roku na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uchwalonej w listopadzie 2008 roku. Rzecznik powoływany jest przez Premiera, wybiera go spośród zgłoszonych osób, które spełniły wymagane kryteria (m. in. wykształcenie wyższe, brak karalności, doświadczenie w służbie zdrowia). Dotychczas ten urząd pełniły dwie osoby – Krystyna Kozłowska i obecny Rzecznik Bartłomiej Chmielowiec.

Obowiązki Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik nadzoruje przestrzeganie praw pacjenta przez konkretne instytucje, m. in. rząd, organy państwowe, szpitale, przychodnie itp.

W jego kompetencji jest dbanie o pacjenta w zakresie jego praw do

 • świadczeń zdrowotnych,
 • informacji,
 • wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • tajemnicy informacji,
 • zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych,
 • zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • dokumentacji medycznej,
 • poszanowania intymności i godności,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Kiedy pacjent widzi lub czuje, że wyżej wymienione prawa są łamane, to może zgłosić swoją sprawę do biura RPP dzwoniąc pod numer 800 190 590 albo wysyłając mail ([email protected]).